Press "Enter" to skip to content

Vortaro

En ta jurnalo, kelka neologismi uzesas.

 • donaji: Reprezenturo di informo en ordinara formo
 • e-: sufixo a
  • eadreso: a
  • eposto: Sistemo por transmisar elektrala mesaji inter diferanta uzeri, uzanta l’Internet-reto. Anke la mesajo transmisata per ta sistemo.
  • emesajo: Mesajo transmisata per ta sistemo.
 • failo: a
 • direktorio: Loko virtual ube on povas trovar altra direktorii o faili di sistemo en rango arboratra.
 • informatiko: a
 • Internet: Reto de internaciona telekomunikado qua konektas komputeri uzanta l’IP-protokolo. Suportas la transmiso di multa donaji, inkluze webpagini, eposti e videi.
 • komputero: Aparato elektrala kapabla, per aplikar instrukturi
 • memo: Elemento rikonocebla relatanta a la homo-kulturo, qua povas esar ideo, formo, regulo di konduto, kulturo-kodexo, simbolo, qua riproduktas per kopiado (transmiso parola, skriba, o gesta), povas mutacar ed esar en konkurso Darwin-ana kun altri en la social sfero.
 • reto: Asemblajo de ligili (optikala fibro, kupra filo, radio-ondo), de mashini (rutero, komputero, servero, e c.) e de programi qua posibiligas komunikado de informo inter singla mashino en l’asemblajo.
 • telefono*
  • telefonagar*
 • video: a
 • web-: sufixo a
  • webadreso: a
  • webnavigilo: a
  • webpagino: a
  • websituo: a

* Segun decido …